Advocaat tarief

Belt u gerust om vrijblijvend kennis te maken, of om telefonisch iets te overleggen. Als u daarna een opdracht verstrekt aan WaszinkLegal, dan rekent WaszinkLegal voor bedrijven en ondernemers een honorarium van € 220,- per uur ex BTW en voor particulieren € 220,- per uur inclusief BTW (€ 181,82 ex BTW). Daarnaast worden gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van deskundigen en reis- en verblijfkosten.

 

WaszinkLegal werkt ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u meent daarvoor in aanmerking te komen, kunt u zich het beste eerst wenden tot het Juridisch Loket.