Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

 • vennootschapsstructuren
 • bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid
 • compliance
 • fusies, overnames, herstructurering en verkoop
 • overeenkomsten en algemene voorwaarden
 • financiering
 • incasso en uitwinnen van zekerheden
 • faillissementen

Arbeidsrecht

 • arbeidsovereenkomsten
 • arbeidsreglementen
 • CAO’s
 • OR
 • ziekte en re-integratie
 • ontslagen
 • reorganisaties en sociale plannen

Vastgoedrecht

 • financieren / zekerheden / bijzonder beheer
 • kopen / verkopen
 • huren / verhuren
 • ontwikkelen (maar geen omgevingsrecht)
 • bouwen (maar geen aanbestedingsrecht)
 • beleggen
 • faillissementen