Arbeidsrecht

  • arbeidsovereenkomsten
  • arbeidsreglementen
  • CAO’s
  • OR
  • ziekte en re-integratie
  • ontslagen
  • reorganisaties en sociale plannen

Iedere organisatie en haar directie en personeelsleden heeft dagelijks te maken met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, medezeggenschap en ontslagprocedures.

Advocatenkantoor WaszinkLegal is gespecialiseerd in arbeidsrecht en staat u
graag bij met advies, het opstellen van overeenkomsten of het voeren van gerechtelijke procedures.

Het is de missie van WaszinkLegal om waarde te creëren voor zijn klanten. Die waarde kan worden uitgedrukt in geld, maar ook in een juist advies of een behaald resultaat. WaszinkLegal zoekt daarbij steeds de juiste balans tussen risico’s, kansen en kosten.